• AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
 • Erasmus+ Programı
 • Elektronik Proje Yönetim Sistemi
 • AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ülke içinde tanıtılması, koordinasyonu, yürütülmesi ve programlardan faydalandırılacak projelerin yurtiçinde değerlendirilmesi, seçimi AB Komisyonu tarafından yapılacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve uygunluk kontrollerinin yapılması, üye ülkeler ve AB Komisyonu ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu kurumdur.Bu kapsamda, her yıl farklı tarihlerde başvurusu olan faaliyetlere, tüzel kişiliğe haiz kurum ve kuruluşlarla gerçek kişiler tarafından başvuru yapılabilir. Kurumsal başvuru yapacak olan başvuru sahiplerinin vergi kimlik numaraları kullanıcı adı olarak sisteme kaydedilecek ve kurumun daha sonra yapacağı tüm başvuruları için geçerli olacaktır.
  Lütfen üyelik türünü seçiniz. Seçeceğiniz türe göre başvuru yapabileceğiniz program ve faaliyetler aşağıda yer almaktadır.


  School education staff mobility
  VET learner and staff mobility
  Higher education student and staff mobility
  Adult education staff mobility
  Youth mobility
  Accreditation of Higher Education Mobility Consortia
  Accreditation of VET organisations
  Accreditation of youth volunteering organisations
  Cross-sectoral Strategic Partnerships
  Strategic Partnerships in Higher Education
  Strategic Partnerships in Vocational Education and Training
  Strategic Partnerships for Youth
  Strategic Partnerships in School Education
  Strategic Partnerships in Adult Learning


  TCA
  Dış Uzman